Bytom: Górniczy pracodawcy dali Oskardy (GALERIA)

niedziela, 20 stycznia 2013

Źródło: portal górniczy Autor: Krystian Krawczyk
fot. Jarosław Galusek
Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego od lat nie zapomina o potrzebujących. W tym roku wsparcie finansowe otrzymała Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim

Już po raz siódmy członkowie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego spotkali się na Koncercie Noworocznym.

Nim jednak w sobotnie późne popołudnie, 19 stycznia, Opera Śląska w Bytomiu rozbrzmiała muzyką i ariami, głos zabrał Piotr Rykala, przewodniczący-prezes zarządu ZPGWK.

- Cieszą nas opinie, że koncerty się podobają, przynoszą radość i uśmiech. Dzisiejszego wieczoru również wkroczymy w świat operetki, w świat piękny i zaczarowany. Nasze noworoczne spotkania to ważny element integrujący środowisko górnicze, do czego - jako Związek - przywiązujemy dużą wagę. Spotykamy się w gronie członków naszego związku, sympatyków i przyjaciół - powiedział.

Wspomniał również ze wzruszeniem i żalem osobę dyrektora Biura Związku, Stanisława Jędrychowskiego, którego środowisko górnicze odprowadziło na ostatnia szychtę w zeszłym tygodniu. Zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.

- Mamy nowy rok 2013. Niech to będzie dobry rok, pomyślny dla każdego. Niech będzie pomyślny dla polskiego górnictwa - podkreślił Piotr Rykala

Począwszy od 2010 roku Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego honoruje instytucje i osoby, które swoją pracą, energią i talentem kształtują oblicze przemysłu węglowego i regionu. W 2010 roku pierwsze Oskardy otrzymały Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Fundacja Rodzin Górniczych - instytucja ratująca zdrowie i życie górników oraz instytucja opiekująca się rodzinami górniczymi, których ojcowie ulegli ciężkim wypadkom na posterunku pracy w kopalniach.

W 2011 roku Oskardami zostały uhonorowane Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska i Główny Instytut Górnictwa. Są to placówki dydaktyczne i naukowo-badawcze, które decydują o poziomie kadr i nowoczesności polskiego górnictwa.

W ubiegłym roku zostali wyróżnieni arcybiskup senior Damian Zimoń oraz Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

I w tym roku Kapituła wyróżniła Oskardami osobę i instytucję. Uhonorowano wojewodę śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Wyższy Urząd Górniczy.

Powodów, dla których Kapituła tak zadecydowała, przytoczono długą listę. Oto niektóre z nich: "Pan Zygmunt Łukaszczyk skutecznie rozwiązuje problemy regionu i aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa socjalnego jego mieszkańców. Jako przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dużym wyczuciem społecznym i talentem dyplomatycznym kierował rozstrzyganiem konfliktów społecznych w górnictwie oraz w innych branżach, które mogły stać się zarzewiem niepokojów społecznych w regionie. (...) W sytuacjach zaistniałych klęsk żywiołowych był zawsze tam, gdzie wymagała tego sytuacja i gdzie trzeba było nieść pomoc poszkodowanym".

"Dotychczasowa, działalność Wyższego Urzędu Górniczego i podległych mu okręgowych urzędów górniczych przyczyniła się do poprawy efektywności polskiego górnictwa, a szczególności do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, co sprawia, że nie jedno życie i zdrowie polskiego górnika zostało ocalone. Ponadto prowadzone przez WUG działania powodują również, że złoża surowców, w tym węgla kamiennego eksploatowane są po gospodarsku i zgodnie z zasadami sztuki górniczej, co w konsekwencji powoduje wydłużenie działalności kopalń i przyczynia się do zachowania wielu miejsc pracy. Należy również pamiętać o tym, że działalności Wyższego Urzędu Górniczego przyczyniła się do przywrócenia gminom terenów po zlikwidowanych zakładach górniczych dla wykorzystania ich w dalszej działalności gospodarczej".

Jednak wojewoda śląski nie mógł odebrać Oskarda, gdyż nie oszczędziła go grypa. Podobnie jak i honorowego gościa noworocznego koncertu prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego, który z tego powodu nie dotarł do Bytomia.

Za wyróżnienie dla Wyższego Urzędu Górniczego podziękował wiceprezes Mirosław Koziura.

- Misją nasze instytucji jest przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników kopalń, racjonalna gospodarkę złożem oraz o jak najmniejsza uciążliwość eksploatacji dla naturalnego środowiska i człowieka. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom, którzy współpracują z nadzorem górniczym na rzecz bezpieczeństwa pracy - powiedział.

ZPGWK od lat nie zapomina o potrzebujących. Jedną ze sfer swojej działalności kieruje na inicjatywy charytatywne. W tym roku wsparcie finansowe - 10 tys. zł - otrzymała Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim.

Przedstawiciele Fundacji wraz z podopiecznymi odebrali z rąk przewodniczącego Piotra Rykali symboliczny czek.

- Ten czek jest dowodem na to, że w tak trudnych czasach nie jest obcy Państwu los naszych podopiecznych - powiedział Wiesław Cioban, członek zarządu Fundacji. - Bardzo gorąco dziękuję za to i zapewniam, że dar ten wykorzystamy z najlepszym pożytkiem dla naszych dzieci.

Wśród artystów, którzy licznie zgromadzonych gości zabrali w świat opery, operetki i musicalu byli: niezrównany tenor Vincent Schirrmacher (Chiny), sopranistki Zerrin Karsli (Turcja), Tatiana Trenogina (Rosja) i Yeyoung Sohn (Korea), baryton Stanisław Kuflyuk (Ukraina) i tenor Łukasz Nowak (Polska) oraz chór Opery Śląskiej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Symfoniczna Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Staszic" pod niezawodną batutą Grzegorza Mierzwińskiego. Artyści wprost uwiedli publiczność wykonaniem najsłynniejszych arii i melodii. Dostali owacje na stojąco i musieli bisować.

Patronat medialny na tym kulturalnym wydarzeniem sprawowały Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl.

W galerii: Noworoczny Koncert Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. Bytom, 19 stycznia 2013 r. (zdjęcia: Jarosław Galusek - nettg.pl).

Aktualności powiązane tagami:

koncerty
zpgwk

Komentarze: brak komentarzy

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin serwisu
Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.